1980 Övermark Historia  K.V Åkerblom

                   Nytryck av K.V Åkerblom bok från 1947 på 575 sid.
                   Finns att fås pris 20:- euro + postavgifter.
             

   1986  I fädrens spår   150 sid  Red. Bjarne Smeds

                    Artiklar bl.a om skolorna i Övermark samt utredning 
           ​         över Bondesläkten Norrback nr 27

                    Restparti    pris 10:- euro plus postavgifter.       

     1989  På den gamla goda tiden  277 sid.  Red. Bjarne  Smeds

                   Artiklar om Övermark kommun, Sjukhus och Församling mm.
                   Utredning över bondesläkten Ragvals nr 3

                    Pris 10:- euro plus postavgifter

    1993  Vi ser deras möda      418 sid. Red Bjarne Smeds

                      Artiklar om Företag och Krigstiden mm.  Släktutredning över Kaars nr
                      Pris 15:- euro plus postavgifter

 

    2012   Edla Martens och hennes Stiftelse

 
                   Förf. Bjarne Smeds      
                   Behandlar Martens Stiftelse uppgång och fall samt växthusodlingens
                   historik i Sydösterbotten
                   Pris 10 :-  euro plus postavgifter

 

    2014   Stor hungersnöd lärer det väl bliva 


                   Johan Henrik Franzéns dagbok 1864-68
                   Förf. Bjarne Smeds

                   Pris 20:- euro plus postavgifter 


    2015   Så växte museet fram

                   Museiverksamheten i Övermark under 100 år.
                   Historik förf. Bjarne Smeds 

                    Pris 20:- euro plus postavgifter     ​                           

 

   ​