Matts Alfred Gullans
initiativtagare till Hembygds-
utskottet1916. Föregångare
till dagens Hembygdsförening

Övermark Hembygdsmuseums huvudbyggnad

 

Museet hålles öppet under 2018 i juli onsdagar  kl 18-20.00

övriga tider enligt överenskommelse per telefon

040-5485312