Matts Alfred Gullans
initiativtagare till Hembygds-
utskottet 1916. Föregångare
till dagens Hembygdsförening.

Övermark Hembygdsmuseums huvudbyggnad